top of page

Praktische informatie

Hoe verloopt een coachtraject?

De begeleiding kan bestaan uit een traject met het kind/jongere, of uit een aantal coachingsessies met de ouder(s). Ook een combinatie van beide is mogelijk. Faalangstbegeleiding kan individueel (op maat), of met z’n tweeën (duo), of in een groep plaatsvinden. 

 

De coaching vindt doorgaans plaats in mijn praktijk in Badhoevedorp, maar kan ook plaatsvinden elders (bijvoorbeeld thuis). Voor het starten van een traject is een oriënterend gesprek altijd mogelijk, in mijn praktijk of per telefoon.

 

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek met de ouder(s) bespreken we de huidige situatie en staan de wensen, verwachtingen en vragen van de ouder(s) centraal. Ook kijken we wat ik als coach eventueel kan betekenen. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangen de ouder(s) een intakeformulier. Als er vragen zijn naar aanleiding van dit formulier dan biedt het intakegesprek de ruimte om hier verder op in te gaan. 

 

Coachingsessies

De coaching met het kind/jongere start met een kennismakingssessie, met als doel elkaar beter te leren kennen en te werken aan een vertrouwensband. Op het moment dat dit aanwezig is komt er ruimte voor groei en ontwikkeling. Samen gaan we in op het probleem en (op het tempo dat het kind aangeeft) op de mogelijke oplossingen. In de volgende sessies begeleid ik het kind naar de gewenste situatie. De sessies worden afgestemd op de mogelijkheden, kwaliteiten en interesses van uw kind. Meestal zijn enkele sessies voldoende om zelf verder te kunnen. 

 

Afronding

Op het moment dat er grip is op het probleem ronden we het traject af. Er vindt een eindgesprek plaats met de ouder(s), waarbij vaak concrete handvatten worden aangereikt. Met het eindgesprek is het traject afgerond. Als blijkt dat er onvoldoende progressie is, kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft en kan het kind en de ouders doorverwezen worden naar therapie.

bottom of page