top of page

Disclaimer

Algemeen 

Gebruik van de website van BijMaartje kindercoaching is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van BijMaartje kindercoaching. 

Gebruik van de website 

De op deze website getoonde informatie wordt door bijMaartje kindercoaching met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. bijMaartje kindercoaching verstrekt met deze website louter informatie over diensten die door BijMaartje kindercoaching worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededelingen worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiken. 

Intellectueel eigendom 

Al het op deze site afgebeeld materiaal, waaronder begrepen: tekst, afbeeldingen, grafisch materiaal, foto’s, (handels)namen, logo’s, waren-en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie BijMaartje kindercoaching en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of andere intellectueel eigendomsrechten. Het is de gebruiker van de website net toegestaan om enige inhoud van deze site te kopiëren, door te zenden, distribueren, of te verspreiden, of tegen welke vergoeding dan ook beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van bijMaartje kindercoaching. 

Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze website wordt door BijMaartje kindercoaching uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het probleemloos en ononderbroken functioneren van deze website. bijMaartje kindercoaching houdt de informatie op de website nauwkeurig bij maar biedt geen garantie voor nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. 

Nederlands recht 

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. bijMaartje kindercoaching stelt het bijzonder op prijs wanneer u vragen of klachten kenbaar maakt.

bottom of page